KHỐI LÂM SÀNG

Khoa khám bệnh

Khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa Nội tổng hợp

Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Nhi

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

Khoa Phụ sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Khoa Liên chuyên khoa