BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

Giám đốc Trung tâm

BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc Trung tâm

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

Phó Giám đốc Trung tâm

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

BSCKII. Nguyễn Tiến Hưng

Phó Giám đốc Trung tâm